អាជ្ញាធរសង្កាត់ កំពង់សំណាញ់ និងសមាជិកក្រម១៥៧ ចុះថែរក្សាអនាម័យ និងសំអាតរិស្ថាន តាមដងផ្លូវ

កណ្តាល៖ អាជ្ញាធរសង្កាត់ កំពង់សំណាញ់ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល រួមនិងសមាជិកចលនា យុវជនកម្ពុជា ក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តកណ្តាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានរួមគ្នាដើរសំអាតបរិស្ថាន និងអនាម័យ តាមដងផ្លូវលេខ១១៥។

ក្នុងសកម្មភាពនេះ មានមនុស្សចូលរួមសរុប ៣៧នាក់ មកពីសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ និង បណ្តាភូមិមួយចំនួនទៀត កម្លាំងប្រជាការពារ និងសមាជិកចលនាយុវជន កម្ពុជាក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តកណ្តាល។

ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត បានចុះធ្វើអនាម័យ  និង ជ្រុំកូនឈើ នៅតាមដងផ្លូវ១១៥ ស្តិតនៅភូមិខ្ពបវែង សង្កាត់កំពង់សំណាញ់៕

អាជ្ញាធរសង្កាត់ កំពង់សំណាញ់ និងសមាជិកក្រម១៥៧ ចុះថែរក្សាអនាម័យ និងសំអាតរិស្ថាន តាមដងផ្លូវ

អាជ្ញាធរសង្កាត់ កំពង់សំណាញ់ និងសមាជិកក្រម១៥៧ ចុះថែរក្សាអនាម័យ និងសំអាតរិស្ថាន តាមដងផ្លូវ

អាជ្ញាធរសង្កាត់ កំពង់សំណាញ់ និងសមាជិកក្រម១៥៧ ចុះថែរក្សាអនាម័យ និងសំអាតរិស្ថាន តាមដងផ្លូវ

អាជ្ញាធរសង្កាត់ កំពង់សំណាញ់ និងសមាជិកក្រម១៥៧ ចុះថែរក្សាអនាម័យ និងសំអាតរិស្ថាន តាមដងផ្លូវ