ចំណុចពិសេស២ ដែលអ្នកទទួល បានអារម្មណ៍ពិសេស ពីការរួមរ័ក

សុខភាព៖ ការរួមភេទ ក៏ទាមទារការបណ្តុះបណ្តាល ដោយបង្កើតភាពថ្នៃប្រឌិត និងបញ្ចៀសភាពអផ្សុក។

លោក វេជ្ជបណ្ឌិត Pam Spurr បានឲ្យដឹងថា បុរស និងស្ត្រី ជារឿយៗដែលពន្យល់មកខ្ញុំ អំពីភាពអផ្សុក ដែលកើតចេញពីក្តី ស្នេហា របស់ពួកគេ។ដូច្នេះ ដើម្បីធានាបានភាពកក់ក្តៅ នៃជីវិតផ្លូវភេទ ដោយអនុវត្តន៍ តាមវិធី ២ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

១.ស្នេហាដែលដូចពស់

ចំណុចនេះដែរ អ្នកអាចយកជើងទាំងពីរ របស់ស្ត្រីចំកោងលើរាងកាយរបស់អ្នក ដូច្នេះជើងរបស់នាង គឺក្រៀកជាប់នឹងត្រគាកអ្នក នោះជាពេល វេលាដែលដៃគូស្នេហាអាច ប្រើតាក់តិច ដើម្បីដុតកម្លោចកាមារម្មណ៍ រៀងខ្លួន។

២.សេចក្តីស្រលាញ់ ដែលកើតចេញពីសំណើរ

សេចក្តីស្រលាញ់មួយដ៏ល្អ កើតចេញពីភាពស្និទ្ធិស្នាល ដោយឲ្យនាងអង្គុយចុងគ្រែ បន្ទាប់មកទៀតអ្នកធ្វើការលុតជង្គង់ នៅលើកម្រាល និងមុខ ទល់មុខនាង និងយកជើងនាងទាំងពីរ ឲ្យព័ន្ធចង្កេះរបស់អ្នក នោះនៅពេលដែលអ្នក លុតជង្គង់ទៅនោះ បុរសអាចប្រើប្រាស់កាយវិការ ដោយ លក្ខណៈយឺតៗ និងកាន់ចង្កេះរបស់នាង ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរ ប្រើប្រាស់ក្បាច់ថើប និងវាយលុកយ៉ាងប្រសើរ ជាទីបំផុត៕

ចំណុចពិសេស២ ដែលអ្នកទទួល បានអារម្មណ៍ពិសេស ពីការរួមរ័ក