ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ​បរទេស​​អាមេរិក​នឹង​មក​ទស្សន​កិច្ច​នៅ​ថ្ងៃទី​២៥-២៦ មករា