តម្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​​ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី​របស់​តារា​ល្បីៗ​ទាំង​៥​ នៅ​​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ


តម្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​​ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី​របស់​តារា​ល្បីៗ​ទាំង​៥​ នៅ​​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ

កំពូល​តារា​ចម្រៀង​​​ដែល​បាន​ចេញ​អាល់ប៊ុម​ថ្មី​ៗ​នា​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​ រួម​ទាំង​តារា​​ចម្រៀង​ជា​ច្រើន​រូប​ផ្សេងទៀត​នឹង​នាំ​គ្នា​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រារព្ធ​កម្មវិធី​ប្រគំ​តន្ត្រី​​ទេសចរណ៍​ក្នុង​បណ្ដា​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​នា​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ។

 

ខាង​ក្រោម​គឺ​​តម្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ទេសចរណ៍​ចំនួន៥ដែល​​ធ្វើ​ឡើង​នា​ឆ្នាំ​២០១៦​៖

 

១. Justin Bieber

 

តម្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​​ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី​របស់​តារា​ល្បីៗ​ទាំង​៥​ នៅ​​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ
-ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ Purpose World Tour ពី​ថ្ងៃ ​ទី​៩ ខែ​មីនា​​ ដល់​ ទី​១៨​ ខែ​កក្កដា​
-តម្លៃ​សំបុត្រ​អាច​មាន​រហូត​ដល់​ ៩២០​ដុល្លារ

 

២. Selena Gomez

 

តម្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​​ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី​របស់​តារា​ល្បីៗ​ទាំង​៥​ នៅ​​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ
-ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ Revival Tour ពី​ថ្ងៃ ​ទី​៦ ខែ​ឧសភា​​​ ដល់​ ទី​៨​ ខែ​កក្កដា
-តម្លៃ​សំបុត្រ​ចាប់​ពី​៤៥​ដុល្លារ

 

​​៣. Rihanna

តម្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​​ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី​របស់​តារា​ល្បីៗ​ទាំង​៥​ នៅ​​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ
-ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ Anti World Tour ពី​ថ្ងៃ ​ទី​២៦ ខែ​​កុម្ភៈ​ ដល់​ ទី​៧​ ខែ​ឧសភា​​​
-តម្លៃ​សំបុត្រ​ចាប់​ពី​ ៣៥​ដុល្លារ​ ដល់​ ៧៨​ដុល្លារ

 

៤. Nick Jonas & Demi Lovato

តម្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​​ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី​របស់​តារា​ល្បីៗ​ទាំង​៥​ នៅ​​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ
​​​​​-ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ Future World Tour ពី​ថ្ងៃ ​ទី​២៤​ ខែ​មិថុនា​​ ដល់​ ទី​១៧​​ ខែ​កញ្ញា​
-តម្លៃ​សំបុត្រ​ចាប់​ពី​ ៤០​ដុល្លារ​

 

៥. Adele

តម្លៃ​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​​ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី​របស់​តារា​ល្បីៗ​ទាំង​៥​ នៅ​​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ
-ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ Future World Tour​ ពី​ថ្ងៃ ​ទី​៥​​ ខែ​កក្កដា​ ដល់​ ទី​៩​ ខែ​វិច្ឆិកា​
-តម្លៃ​សំបុត្រ​ចាប់​ពី​ ៣៥,៥​​ដុល្លារ​ ដល់​ ១៤៩,៥​ដុល្លារ​

 

ចុច​អាន៖ “Baby” របស់​ Justin Bieber នៅ​តែ​ជា​បទ​ដែល​មាន​ចំនួន​​អ្នក​មិន​ចូល​ចិត្ត​ច្រើន​ជាង​គេ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ zing​​