រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

Doliprane TVC

​កាលពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​មាន​អ្នកលេង​កម្មវិធី​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook ជាច្រើន​នាក់​បាន​បង្ហោះ​ចែកចាយ​នូវ​រូបថត​មួយចំនួន​របស់​នារី​បម្រើការ​នៅ​យន្តហោះ ​(​នារី​អូ​តេស​)​ ជនជាតិ​ម៉ាឡេស៊ី​ម្នាក់​ដោយ​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់​នាង​មាន​ឈ្មោះថា Quah Sue Theng ។ ​បើ​យោងតាម​ប្រភព​ច្បាស់​ការណ៍​មួយ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា នារី​ដ៏​សែន​ស្រស់ស្អាត និង សិច​ស៊ី​ម៉ាឡេស៊ី​រូបនេះ​ជា​អ្នកធ្វើការ​នៅក្នុង​ជើងហោះហើរ​របស់ AriAsia ។

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

ហើយ​ចំពោះ​សម្រស់​ដ៏​ទាក់ទាញ​របស់​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​នេះដែរ​បានធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកដំណើរ​ទាំងអស់​ឃើញ​ហើយ​ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន រហូតដល់​មាន​អ្នកដំណើរ​ម្នាក់​ហ៊ាន​សរសេរ​សារ​ខ្លី​តាម Facebook ទៅកាន់​នាង​ថា « កុំ​សួរ​ខ្ញុំ​ថា តើ​អ្នកត្រូវការ​កាហ្វេ ឬ ទឹក​«​តែ​»? ការពិត​គឺ​ខ្ញុំ​ត្រូវការ​តែ​អ្នក​ម្នាក់​ទេ​» ។ ចង់ដឹងថា​តើ​ស្រី​ស្អាត​បម្រើការ​ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់​នោះ​សូម​មើល​រូបថត​ខាងក្រោម​នេះ ៕ (​ប្រភព ឡូ​លី​ប៉ប​) កុសល

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​

រូបថត​របស់​នារី​អូ​តេស​ ក្នុង​យន្តហោះ​ម្នាក់ កាន់តែ​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ ​ចង់​ជិះ​យន្តហោះ​កាន់តែខ្លាំង​