​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ព្រះវិហារ បំភ្លឺ​ពាក់ព័ន្ធ​ការអភិរក្ស​និង​អភិវឌ្ឍន៍​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទព្រះវិហារ​

ភ្នំពេញ: អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ព្រះវិហារ បានចេញ​សេចក្តីបំភ្លឺ និង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​ចូលរួម​គាំទ្រ​គោលនយោបាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ​អភិរក្ស​និង​អភិវឌ្ឍន៍​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទព្រះវិហារ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​កិត្យានុភាព​ជាតិ និង​កិត្តិយស​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា ទាំងមូល​ដែលជា​ម្ចាស់​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​ប្រាសាទព្រះវិហារ​។

​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ព្រះវិហារ បំភ្លឺ​ពាក់ព័ន្ធ​ការអភិរក្ស​និង​អភិវឌ្ឍន៍​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទព្រះវិហារ​

​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ព្រះវិហារ បំភ្លឺ​ពាក់ព័ន្ធ​ការអភិរក្ស​និង​អភិវឌ្ឍន៍​រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទព្រះវិហារ​