កំពូល​កីឡាករ​បាល់ទាត់​គ្រី​ស្ទា​ណូ រ៉ូ​ណា​ល់​ដូ ចាប់​គូរ​ជាមួយ​នាង​អា​ឡេស​សាន់​ដ្រា ថត​ស្រាត​ដាក់​ក្រប​ទស្សនា​វ​ដ្តី​

កំពូល​អ្នក​បង្ហាញ​ម៉ូត​កូន​ពីរ នាង​អា​ឡេស​សាន់​ដ្រា អាំ​ប្រូ​ស៊ីអូ (Alessandra Ambrosio) និង​កំពូល​កីឡាករ​បាល់ទាត់​គ្រី​ស្ទា​ណូ រ៉ូ​ណា​ល់​ដូ (Cristiano Ronaldo) បានបង្ហាញ​ភាពជា​ដៃគូ​ដ៏​សិច​ស៊ី​ជាមួយគ្នា ខណៈ​អ្នក​ទាំងពីរ​ស្រាត​ទុក​តែ​ខោអាវ​ក្នុង​ថត​ដាក់​ក្រប​មុខ​ទស្សនាវដ្ដី GQ​។​