កម្មវិធី​រូបមន្ត​គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ​មាន​វត្តមាន​លើ App Store ហើយ


កម្មវិធី​រូបមន្ត​គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ​មាន​វត្តមាន​លើ App Store ហើយ

កម្មវិធី​សម្រាប់​សិក្សា​ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ ដែល​ប្រិយមិត្ត​រង់ចាំ​ទាញ​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ iOS ពេល​នេះ​មាន​វត្តមាន​នៅ​លើ App Store ហើយ​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ។

 

 

 

កម្មវិធី​រូបមន្ត​គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ​មាន​វត្តមាន​លើ App Store ហើយ

 

កម្មវិធី​រូបមន្ត​គណិតវិទ្យា (Khmer Math Formulas) ដែល​ចងក្រង​ឡើង​ដោយ​យុវជន​ជៀប គន្ធា ដាក់​ឲ្យ​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ បន្ទាប់​ពី​លោក​ចំណាយ​ពេល​វេលា​សិក្សា​ពី​កូដ​និង​ស្រាវជ្រាវ​ជា​ច្រើន​ថ្ងៃ​ ដើម្បី​បំពេញ​តាម​តម្រូវការ​របស់​ប្រិយមិត្ត​។

 

កម្មវិធី​រូបមន្ត​គណិតវិទ្យា (Khmer Math Formulas)

 

កម្មវិធី​រូបមន្ត​គណិតវិទ្យា​នេះ​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​ដល់​ការសិក្សា​ដើម្បី​ត្រៀម​ប្រលង​នានា។
ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​មាន​រូបមន្ត​ដូចជា៖
– រូបមន្ត​គ្រប់​កម្រិត​ថ្នាក់​អនុវិទ្យាល័យ​
– រូបមន្ត​គ្រប់​កម្រិត​ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ
– រូបមន្ត និង​គន្លឹះ​នានា។

 

ចុច​ទី​នោះ ដើម្បី​ទាញ​យក​កម្មវិធី​រូបមន្ត​គណិតវិទ្យា Khmer Math Formulas

 

បន្ត​អាន៖ កម្មវិធី​​​​​ថ្មី​ល្អ​ជំនួយ​សម្រាប់​​សិស្ស​នៅ​កម្រិត​វិទ្យាល័យ​

បន្តអាន៖ ជៀប គន្ធា គ្មាន​ជំនាញ IT អាច​​បង្កើត App រៀន​តែ​តាម​​ YouTube

 

អត្ថបទ៖ រក្សា