ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក ជុំ វុឌ្ឍី ប្រធាន​មន្ទីរ​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ គ្រប់​គ្រង​រមណីដ្ឋាន​នៅ​ភ្នំដូនពេញ

ភ្នំពេញ: ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក ជុំ វុឌ្ឍី ប្រធាន​មន្ទីរ​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ គ្រប់​គ្រង​រមណីដ្ឋាន​នៅ​ភ្នំដូនពេញ៕

ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក ជុំ វុឌ្ឍី ប្រធាន​មន្ទីរ​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ គ្រប់​គ្រង​រមណីដ្ឋាន​នៅ​ភ្នំដូនពេញ

  • ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក ជុំ វុឌ្ឍី ប្រធាន​មន្ទីរ​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ គ្រប់​គ្រង​រមណីដ្ឋាន​នៅ​ភ្នំដូនពេញ已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+