វិភាគ​៖ បើ​គ្រូពេទ្យ​រដ្ឋ​មិនសូវមាន​ក្រមសីលធម៌ តើ​មាន​ផលប៉ះពាល់​អ្វីខ្លះ​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​?

ដំណឹងថ្មី៖ ​មាន​ការជជែក​គ្នាច្រើន​ពី​បញ្ហា​ក្រមសីលធម៌​គ្រូពេទ្យ​រដ្ឋ​បន្ទាប់ពី​វេជ្ជបណ្ឌិត​ម្នាក់​រិះគន់​តា​ម​បណ្តាញ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ថា​ប្រព័ន្ធ​សុខាភិបាល​ធ្លាក់ចុះ​ដោយសារ​គ្រូពេទ្យ​ភាគច្រើន​មិនមាន​សីលធម៌​ល្អ​។ ក្រោយពី​ការរិះគន់​នេះ​គណៈ​វិជ្ជាជីវៈ​សុខាភិបាល​កម្ពុជា​បានចេញ​មុខការ​ពារ​គ្រូពេទ្យ​ហើយ​ទាម

  • វិភាគ​៖ បើ​គ្រូពេទ្យ​រដ្ឋ​មិនសូវមាន​ក្រមសីលធម៌ តើ​មាន​ផលប៉ះពាល់​អ្វីខ្លះ​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​?已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+