ទស្សនា រូបភាព សិចស៊ី Ronaldo និង តារាម៉ូដែល Alessandra Ambrosio បង្ហាញខ្លួន លើក្រប ទស្សនាវដ្តី GQ

បរទេស៖ កីឡាករ បាល់ទាត់ Cristiano Ronaldo និងតារាម៉ូដែល Alessandra Ambrosio បានធ្វើឲ្យ ក្រុមអ្នកគាំទ្រ របស់ខ្លួន ភ្ញាក់ផ្អើល បន្ទាប់ពីតារា ពីរដួងនេះ បង្ហាញខ្លួននៅលើ ក្របទស្សនាវដ្តី GQ  ក្នុងឈុតប៊ីគីនី។ នេះបើយោង តាមគេហទំព័រ GQ ចុះផ្សាយ ។

ក្នុងស្ថានភាពនោះ នាង Alessandra Ambrosio ស្លៀកក្នុងឈុត ប៊ីគីនី ហើយ Cristiano Ronaldo ស្លៀកលីអូ បង្ហាញ សាច់ដុំ ធ្វើឲ្យស្រីៗ ចាប់អារម្មណ៍ ខណៈដែល ប្រុសៗច្រណែន ដោយចង់បាន សាច់ដុំដូច កីឡាករលំដាប់ ពិភពលោក រូបនេះ។

ទស្សនារូបភាព Cristiano Ronaldo និងតារាម៉ូដែល Alessandra Ambrosio ដូចខាងក្រោម៖

ទស្សនា រូបភាព សិចស៊ី Ronaldo និង តារាម៉ូដែល Alessandra Ambrosio  បង្ហាញខ្លួន លើក្រប ទស្សនាវដ្តី GQ

ទស្សនា រូបភាព សិចស៊ី Ronaldo និង តារាម៉ូដែល Alessandra Ambrosio  បង្ហាញខ្លួន លើក្រប ទស្សនាវដ្តី GQ

ទស្សនា រូបភាព សិចស៊ី Ronaldo និង តារាម៉ូដែល Alessandra Ambrosio  បង្ហាញខ្លួន លើក្រប ទស្សនាវដ្តី GQ

ទស្សនា រូបភាព សិចស៊ី Ronaldo និង តារាម៉ូដែល Alessandra Ambrosio  បង្ហាញខ្លួន លើក្រប ទស្សនាវដ្តី GQ

ទស្សនា រូបភាព សិចស៊ី Ronaldo និង តារាម៉ូដែល Alessandra Ambrosio  បង្ហាញខ្លួន លើក្រប ទស្សនាវដ្តី GQ

ទស្សនា រូបភាព សិចស៊ី Ronaldo និង តារាម៉ូដែល Alessandra Ambrosio  បង្ហាញខ្លួន លើក្រប ទស្សនាវដ្តី GQ

ទស្សនា រូបភាព សិចស៊ី Ronaldo និង តារាម៉ូដែល Alessandra Ambrosio  បង្ហាញខ្លួន លើក្រប ទស្សនាវដ្តី GQ