ជាងកាត់សក់​ជិះ​ម៉ូតូ​កាត់សក់​នៅ​ទីតាំង​ប្លែកៗ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​

​ក្រុង​ក្រា​ស្នូ​យ៉ា​ស​: ជាងកាត់សក់​ត្រាច់ចរ​ជនជាតិ​រុស្ស៊ី​ដេ​នី​ស យូ​ស៊ីន រហស្សនាម​ខ្លួនឯង​ថា «​ម៉ូតូ​បា​ប៊ឺ​» បាន​ជិះ​ម៉ូតូ​ជុំវិញ​ពិភពលោក ស្វែងរក​ទីតាំង​ប្លែកៗ​ផ្ដល់​សេវា​កាត់សក់​ដ៏​សែន​រំជើបរំជួល​។