ភ្លើង​នៅ​សៀមរាប តំបន់​ទេសចរណ៍​អង្គរ ដាច់​ពេញ​មួយថ្ងៃ នៅ​ថ្ងៃទី​១៩​មករា​នេះ​

ខេត្តសៀមរាប: ​ភ្លើង​ចរន្តអគ្គិសនី នៅ​ទូទាំង​ខេត្តសៀមរាប ដាច់​ពេញ​មួយថ្ងៃ នៅ​ថ្ងៃទី​១៩​មករា​នេះ​។ ពោលគឺ ចាប់ពី​ម៉ោង ៧ និង ៣០ នាទី ព្រឹក រហូតដល់​ម៉ោង ៥ ល្ងាច​។ មូលហេតុ ត្រូវបាន​អគ្គិសនី​កម្ពុជា ប្រកាសថា ជួសជុល​ខ្សែបណ្តាញ​៕​