លោក គួច ម៉េង​លី​៖ ជុំវិញ​ការលើកឡើង​របស់ខ្ញុំ​ប្រហែល​រូបខ្ញុំ​ផ្ទាល់​គ្មាន​សំណាង​បាន​ជួប​ពេទ្យ​ល្អៗ​

ដំណឹងថ្មី៖ ​យោងតាម Facebook របស់លោក គួច ម៉េង​លី​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះ​លោក​បានបង្ហាញ​សារជាថ្មី ស្តីពី​ការលើកឡើង របស់លោក​ដែល​រិះគន់ថា ពេទ្យ​នៅ​កម្ពុជា​ភាគច្រើន​គ្មាន​ក្រមសីលធម៌​លោក​បាន​ពន្យល់​អំពី​មូលហេតុ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​រូបលោក​លើកឡើង​អំពី​បញ្ហា​នេះ​ប៉ុន្តែ​ក្នុង​សារ​នោ