ដៃ​ហ្គេម​ស៊េរី​ថ្មី​ត្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​និយម​លេង​ហ្គេម​លើ​ទូរសព្ទ


ដៃ​ហ្គេម​ស៊េរី​ថ្មី​ត្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​និយម​លេង​ហ្គេម​លើ​ទូរសព្ទ

ប្រិយមិត្ត​ដែល​ចូលចិត្ត​លេង​ហ្គេម​លើ​ទូរសព្ទ តែង​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ពិបាក​បញ្ជា​ដោយ​ប្រើ​ដៃ​ចុច​លើ​អេក្រង់​ទូរសព្ទ តែ​ពេល​នេះ​អាច​សាកល្បង​ប្រើ​ដៃ​ហ្គេម​សម្រាប់​ទូរសព្ទ​ពិសេស​ឈ្មោះ X8។

 

ដៃ​ហ្គេម​ស៊េរី​ថ្មី​ត្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​និយម​លេង​ហ្គេម​លើ​ទូរសព្ទ

 

ដៃហ្គេម X8 ​អាច​ប្រើ​ជាមួយ iPhone និង Android បាន។ ដៃ​ហ្គេម X8 អាច​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង iPhone តាម​រយៈ Bluetooth រីឯ Android គឺ​ត្រូវ​ប្រើ​ខ្សែ។

 

ដៃ​ហ្គេម X8 មាន​តម្លៃ ៤២ដុល្លារ​សម្រាប់ iPhone និង ៣៨ដុល្លារ​សម្រាប់ Android។ ប្រិយមិត្ត​អាច​ទាក់ទង​ទិញ​ដៃ​ហ្គេម X8 នេះ​បាន​នៅ​ហាង T-Shop បាន​រយៈ​លេខ​ទូរសព្ទ 069 91 38 04។

 

ដៃ​ហ្គេម​ស៊េរី​ថ្មី​ត្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​និយម​លេង​ហ្គេម​លើ​ទូរសព្ទ

 

ដៃ​ហ្គេម​ស៊េរី​ថ្មី​ត្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​និយម​លេង​ហ្គេម​លើ​ទូរសព្ទ

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត