លោក​ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ ការលំបាក​ជា​សោភ័ណ​នៃ​ជីវិត​

​ដំណឹង​ថ្មី ៖ តាម​ទ្រឹស្តី​របស់​ព្រះពុទ្ធ​បានបង្ហាញ​ថា មូលដ្ឋាន​នៃ​ជីវិត​គឺ​ទុក្ខ ហើយ​ពិភពលោក​គឺជា​សមុទ្រ​ទុក្ខ​។ ជីវិត​មិនមែនជា​មាគ៌ា​មាន​កម្រាល​ល្អ​ទេ ហើយក៏​មិនមែនជា​ថ្នាល​ដែល​ក្រាល​ផ្កា​កុលាប​ដែរ​។ ទោះជា​ថ្នាល​មាន​ផ្កា​កុលាប​ក៏ដោយ អ្នក​មិនត្រូវ​ភ្លេច​ទេ​ថា ផ្កា​កុលាប​មាន​បន្លា​មុត​ស្រួច​នោះ​។ តែ​