នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ រីករាយនឹង តម្លៃប្រេងធ្លាក់ថ្លៃ

ឌូប្លីន៖ យោងតាមការចុះផ្សាយ ដោយទូរទស្សន៍សិង្ហបុរី Channel News Asia នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ថា ដោយសារតែតម្លៃប្រេងបន្តធ្លាក់ថ្លៃ បានញុំាងឲ្យ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ នានាទទួលបានភាពរីករាយ បើតាមការមើលឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ ។

ក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថា តម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះ វានាំឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រេងសម្រាប់ការហោះហើរត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយមួយកម្រិតដែរ តែទោះបីជាបែបនេះក្តីពួកគេបាន បញ្ជាក់ថា សម្រាប់ចំណាយលើបុគ្គលិកបម្រើការនៅដដែល ។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជា Lufthansa និងAir France-KLM និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Ryanair ជាដើម ។

គេបានដឹងថា តម្លៃប្រេងបានបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់គ្នាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៣មកម្ល៉េះ តែបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានទទួលការដកចេញនូវទណ្ឌកម្មនាំចេញកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះវា អាចនឹងមានភាពប្រែប្រួលវិញមិនខាន ។

តាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Ryanair បានឲ្យដឹងថា "វាជាកិច្ចការរបស់យើងហើយ ក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃនានា ប៉ុន្តែថាត្រូវធ្វើបែបណាចំពោះពាណិជ្ជកម្មនោះ"  ព្រោះថាតម្លៃវា អាស្រ័យលើលក្ខខ័ណ្ឌរបស់វាដែរ ។

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានបញ្ជាក់ថា តម្លៃអាចទាបជាងសម្រាប់បណ្តាប្រទេសជាដៃគូនៅតំបន់អឺរ៉ុប ។

គួរបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានប្រើប្រាស់ប្រេងសម្រាប់បម្រើការដល់ការហោះហើរប្រមាណ៣០ទៅ៤០ភាគរយ ជាប្រចាំ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីតម្លៃប្រេងបានបន្តធ្លាក់ចុះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានបន្ទាបមកនៅត្រឹម១៥ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ក្នុងអំឡុងពេលថ្មីៗនេះ ៕

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ រីករាយនឹង តម្លៃប្រេងធ្លាក់ថ្លៃ