វីដេអូ​លោក​ប៉រ​ដែលមាន​អ្នកមើល​ដល់​ទៅ​1,535,518 ត្រឹម​រយះពេល​4​ម៉ោង​

Doliprane TVC

​ពិតជា​កំសត់​ពេល​បាន​មើល​ហើយ​មិនអាច​ទប់ទឹក​ភ្នែក​បាន​….​សូម​ចូលរួម​សោកស្តាយ​

 

ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัว “สหวงษ์” ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้…#RIPPor #ปอทฤษฎี

Posted by ThairathTV on Monday, January 18, 2016