ប៉ូលិស​ចរាចរណ៍ បានចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ទៅលើ​លិខិតស្នាម ដូចជា កាត​គ្រី ពាក់​មី ឈៀក និង​ប៉ាតង់

​ភ្នំពេញ​: ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៦ តទៅ មន្ត្រីនគរបាល​ចរាច​រណ៍​ផ្លូវគោក នឹង​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​បទល្មើស​ទាំងអស់ ដែល​មានចែង​ក្នុង​ច្បាប់ ស្តីពី ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ក្នុងនោះ រួមមាន​ទាំង​ការត្រួតពិនិត្យ​លិខិតស្នាម ដូចជា ប័ណ្ណបើកបរ ( ពាក់​មី ) ប័ណ្ណ​សម្គាល់​យានយន្ត ( កាត់​គ្រី )