អ្នកវិភាគថា Arsenal អត់ពាន Premier League ទៀតហើយរដូវកាលនេះ

ពានរង្វាន់លីគ កំពូលអង់គ្លេស Premier League ប្រកួតបានជាងពាក់ កណ្ដាលរដូវកាលហើយ ដោយនៅសល់តែ ១៦ប្រកួតទៀតប៉ុណ្ណោះ នឹងអាចរកឃើញម្ចាស់ជើងឯកថ្មី រដូវកាល ២០១៥-១៦នេះ។

អ្នកវិភាគថា Arsenal អត់ពាន Premier League ទៀតហើយរដូវកាលនេះ

បច្ចុប្បន្នកាំភ្លើងធំ Arsenal កំពុងឈរកំពូលតារាង ដោយស្មើពិន្ទុជាមួយ Leicester City តែលើសគ្រាប់ស៊ុត។ ប៉ុន្តែបើតាមការវិភាគរបស់ Sportmail បានព្យាករណ៍ថា កាំភ្លើងដែលរង់ចាំលើកពាន Premier League លើកដំបូង រយៈពេល១២ឆ្នាំ នឹងអត់ពានទៀតរដូវកាលនេះ ដោយបានត្រឹមលេខ២ប៉ុណ្ណោះ។

Sportmail បានព្យាករណ៍ ក្រុមកំពូលទាំង៥ ដូចខាងក្រោម៖

១. Manchester City – ៧៩ពិន្ទុ

អ្នកវិភាគថា Arsenal អត់ពាន Premier League ទៀតហើយរដូវកាលនេះ

២. Arsenal – ៧៦ពិន្ទុ

អ្នកវិភាគថា Arsenal អត់ពាន Premier League ទៀតហើយរដូវកាលនេះ

៣. Tottenham Hotspur – ៧៣ពិន្ទុ

អ្នកវិភាគថា Arsenal អត់ពាន Premier League ទៀតហើយរដូវកាលនេះ

៤. Leicester City – ៧១ពិន្ទុ

អ្នកវិភាគថា Arsenal អត់ពាន Premier League ទៀតហើយរដូវកាលនេះ

៥. Manchester United – ៧០ពិន្ទុ

អ្នកវិភាគថា Arsenal អត់ពាន Premier League ទៀតហើយរដូវកាលនេះ

ចុះប្រិយមិត្តវិញ គិតថាក្រុមណានឹង លើកពានរដូវកាលនេះ?

ប្រភព៖ សប្បាយ