គណៈកម្មការ​ជាតិ​៖ បាន​រកឃើញ​ឈើ​ជាង​៩០០​កំណាត់ នៅក្នុង​ខេត្តក្រចេះ​

​ ដំណឹងថ្មី៖ ​គណៈកម្មការ​ជាតិ​ទប់ស្កាត់​និង​បង្ក្រាប​បទល្មើស​ព្រៃឈើ​បន្ត​ចុះទៅ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែលជា​ថ្ងៃទី​ពីរ​នៃប្រតិបត្តិ​ការចុះ​ត្រួតពិនិត្យ ការកាប់បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​ខុសច្បាប់​នៅក្នុង​ខេត្ត​គោលដៅ​ចំនួន​ប្រាំមួយ បន្ទាប់ពី​បានបញ្ចប់​បេសកម្ម​របស់ខ្លួន​នៅក្នុង​ខេត្តក្រចេះ​និង​ត្បូង ឃ្មុំ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អ