រូប​ភាព​ដ៏​ល្អ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត UFC

កីឡាករ​ប្រដាល់​ចម្រុះ Luke Sanders វាយ​ទៅ​លើ Maximo Blanco ដោយ​​កណ្តាប់​ដៃ​ឆ្វេង​មួយ​ដៃ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​​ជា​លើក​ទី​មួយ​របស់​គេ​ក្នុង​កម្ម​វិធី UFC អំឡុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ UFC Fight Night 81 នៅ​សង្វៀន TD Garden ទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts។

ufc

Credit: The Guardian