មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ផ្ទេ​ប្រាក់​ថ្លៃ​ធ្វើ​បណ្ណ​បើកបរ​ម៉ូតូ ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​វិញ បាន​ជាង ៦៥​លាន​រៀល​ហើយ​

(​ភ្នំពេញ​)៖ យោងតាម​ទំព័រ Facebook របស់​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​១៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បង្វិលប្រាក់​ថ្លៃ​ធ្វើ​បណ្ណ​បើកបរ​ម៉ូតូ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​វិញ បាន ៦៥.១៦៣.០០០​រៀល ស្មើ ៨០៧​បណ្ណ​។ ការ​បង្វិល​ថវិកា​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​វិញ​នេ