ទីផ្សារបណ្តាញ / 位电脑员 200​ នាក់​- 300 នាក់

Company

金沙网络科技有限公司   

type

Private Limited Company

Industry

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

employees

Location

Preah Sihanouk

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Technician

Hiring

300

Industry

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Unlimited

Language

English-- Fair    Chinese-Mandarin-- Fair   

Age

18 ~ 45

Location

Preah Sihanouk;

Publish Date

Jan-20-2016

Closing Date

Jan-29-2016
 
  - ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើស ផ្នែកទីផ្សារបណ្តាញ 200 នាក់;-300​នាក់ ;
-​ 因公司发展需要,现需招聘200-300位电脑员,

- ប្រាក់ខែ 300 ដុល្លា ហើយនិងប្រាក់ខែ+ប្រាក់រង្វាន់+សមិទ្ធិផលប្រាក់
- 员工工资 300美金/月起,基本工资+补贴+绩效工资。

* លក្ខណៈជ្រើសរើស៖
* 招聘要求:
1- ត្រូវតែស្ទាត់ជំនាញក្នុងការវាយកុំព្យូទ័រ បើសិនមានបទពិសោធន៏ក្នុងការប្រើប្រាស់ និងកុំព្យូទ័រមានអាទិភាព ។
1-​ 必须熟练电脑打字,有电脑使用工作经验优先录取。

2- អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៤៥ឆ្នាុំ ភេទ ប្រុស ស្រី សម្ផស្សសមរម្យ ខិតខំធ្វើការ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម ។
2- 年龄要求18岁以上-45岁以下,男女不限制,五官端正,礼貌待人。吃苦耐劳、拥有精神。

** នៅពេលសំភាស៏ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយឯកសារ ច្បាប់ចម្លង អត្តសញ្ញាណ្ណ១ច្បាប់
*​ ទីកន្លែងធ្វើការ ៖ ក្រុងព្រះសីហនុ​
* 工作地点:西港
Email : [email protected]
ទំនាក់ទំនង លេខទូរស័ព្ទ ៖ 联系电话号码:093 99 60 83 Lin
** Wechat : 1106784344

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Ms. Linda

Phone

093 99 60 83

Email

[email protected]

Website

Address

ទីកន្លែងធ្វើការ ៖ ក្រុងព្រះសីហនុ​ / 工作地点:西港