សភានៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា ទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍ នៃសភា និយាយភាសាបារាំង នៅខេត្តសៀមរាប

សភានៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា ទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍ នៃសភា និយាយភាសាបារាំង នៅខេត្តសៀមរាប

សភានៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា ទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍ នៃសភា និយាយភាសាបារាំង នៅខេត្តសៀមរាប

  • សភានៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា ទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍ នៃសភា និយាយភាសាបារាំង នៅខេត្តសៀមរាប已关闭评论
  • 11 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/20  Category:ក្នុងស្រុក