ឱកាស​ការងារ​នៅ Sabay មកដល់​ទៀត​ហើយ!


ឱកាស​ការងារ​នៅ Sabay មកដល់​ទៀត​ហើយ!

Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្តាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ Sabay ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ និង​ការ​បង្កើត​ថ្មី ដើម្បី​មក​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​មុខ​តំណែង​​ Public Relation Associate, Translator និង Internee។ ដូច្នេះ​ នេះ​ជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​បំផុត​​ សម្រាប់​ប្រិយមិត្ត​មាន​សមត្ថភាព​ដែល​ចង់​ក្លាយ​ជា​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​ភាព​ លេចធ្លោ​។

 

1. Public Relation Associate

 

We are looking for a full-time Public Relation Associate based in Phnom Penh.

Responsibilities:
•    Publish existing PRs (from Brand & Sales)
•    Conduct the translation or write articles if required
•    Cooperate and assist Deputy Editor-in-Chief for Commercial and Branding
•    Take care all equipment by working closely with Admin, IT, and related departments
•    Organize monthly OT list and working shift (early morning, weekends/holidays)
•    Organize and compile weekly sharing session and weekly report
•    Report to Managing Editor
•    Other tasks will be assigned

Requirements
•    Candidates must be at least in year 3 in Media, management, or other related field
•    Experience in administrative work and media relations
•    Self-confident and outgoing personality
•    Organized and detail oriented
•    Excellent communication skills (verbal and written)
•    Good command in English
•    Computer literacy

 

2. Translator

 

We are looking for full-time Translators (3 positions) based in Phnom Penh.

 

Responsibilities

•    Translate international social news, entertainment, technological, or sports articles
•    Search and verify some information found in helpful documents and from related websites to translate into Khmer
•    Research and write some articles or stories that are content related
•    Produce comprehensive and accurate articles or stories to serve the public audience
•    Monitor trends and pick up story
•    Give feedback and share news with team
•    Perform other assigned tasks accordingly

Requirements

•    At least 1 year working experience in translation
•    Love reading news, entertainment, sports and technological articles and translating
•    Good command in English
•    Computer literacy
•    Good communication, hard-working attitude, be creative and team player

 

3. Internee

 

We are looking for a full-time Internee based in Phnom Penh.
Responsibilities
•    Research, write and verify related news
•    Conduct face-to-face or phone interview with related individual concerning some interested events, witnesses, other interested topics which serves the public audience
•    Hunt up up-to-date hot news
•    Broaden network in Entertainment industry
•    Produce comprehensive and accurate articles
•    Organize materials into factual or analytical reports

Requirements
•    At least 3rd year or graduated from Khmer Literature/Philosophy/Sociology or related fields
•    Being enthusiasm and  being talent in  entertainment field
•    Being interested in Entertainment program or news (movies, songs, artists, others international awards programs …)
•    Having an upbeat, direct and persuasive writing style
•    Ability to work as a team and strong interpersonal skills
•    Being Creative and detail oriented

 

Application Information

 

Sabay Digital offers competitive benefit packages including medical care and performance based bonus schemes. Sabay is an equal opportunities employer. Young people with creative ideas are warmly welcome.

Qualified candidates are invited to submit their presentation to [email protected]. Or Sabay Digital: address #308 Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (85523) 22 8000.
Facebook: Sabay Jobs, Instagram: sabay_jobs

 

Online application, please clearly state the position you are applying for as the subject and attachments must be in PDFformat.

 

Deadline: January 31, 2016.