តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!


តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

ដូច​ដែល​បាន​ដឹង​មក​ហើយ​ថា នា​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​យុវវ័យ​ចូល​ចិត្ត​លេង​ Style តុប​តែង​ខ្លួន និង​សំលៀក​បំពាក់​ប្លែក​ៗ និង​មើល​ទៅ​ទាន់​សម័យ។ ជា​ពិសេស​ពួកគេ​ក៏​មានStyle ផ្ទាល់​ៗ​ខ្លួន​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​ខ្លួន​របស់​គេ​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​លេចធ្លោ និង​ទាក់​ទាញ​ផង​ដែរ។

 

ដូច្នេះ​កុំ​អោយ​ខាត​ពេល​យូរ Sabay សូម​នាំ​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ទៅ​ទស្សនា​នូវ Style ស្លៀក​ពាក់​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​ការ​ពេញ​និយម​ពី​សំណាក់​មិត្ត​ៗ​យុវវ័យ​នា​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦​នេះ។

 

កុំ​ភ្លេច​ប្រាប់​ផង​ណា ថា​ពេញ​ចិត្ត  Style របស់​មិត្ត​យុវវ័យ​យើង​មួយ​ណា?

 

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

 L. Jay

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

 

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

L. Jay

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

SAME

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

Yura

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

 

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

CN

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

 

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

Biew

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

Mike

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

Yura

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

Pisey Sakura

តោះ…ទៅ​មើល​ម៉ូដ​សំលៀក​បំពាក់​យុវវ័យ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦​ទាំង​អស់​គ្នា….!!!

 

Mike

អត្ថបទ៖ SAMEDY

រូបភាព៖ ផ្ដល់​ដោយសាមី​ខ្លួន