មន្ត្រីឥណទាន/ មន្ត្រីឥណទានស្ម័ក្រចិត្ត

Company

អង្គការ កាក់ (KAK)   

type

Non-goverment Organization

Industry

Banking & Finance

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Banking/Insurance

Hiring

15

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male/Female

Language

English-- Fair   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jan-05-2016

Closing Date

Feb-03-2016
  ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាព អង្គការ កាក់ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់មុខតំណែងជា មន្ត្រីឥណទាន ចំនួន ០៦ រូប ប្រចាំនៅសាខាស្រុកបាទី (នៅផ្សារត្រាំខ្នារ) ខេត្តតាកែវ និង និងត្រូវការ មន្ត្រីឥណទានបំរុង ចំនួន ០៩រូប សម្រាប់សាខានៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

1. មន្រ្តីឥណទាន ( ០៦ រូប )
2. មន្ត្រីឥណទានបំរុង (០៩ រូប )

*** ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• ធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី ផែនការការងារ និងផែនការសាច់ប្រាក់
• ស្វែងរក និងគ្រប់គ្រងអតិថិជន
• គ្រប់គ្រងគុណភាព និងបរិមាណឥណទាន
• ជំនាញទំនាក់ទំនង និងការផ្សព្វផ្សាយ
• គ្រប់គ្រង និងពិនិត្យសាច់ប្រាក់
• ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ
• រក្សាការសម្ងាត់របស់អតិថិជន និងស្ថាប័ន
• ធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

  ១. មន្រ្តីឥណទាន
*** លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស:
• មានកម្រិតវប្បធម៌យ៉ាងតិចជាប់បាក់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប កំពុងសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាន/ឆ្នាំទី០១ ឫបរិញ្ញាប័ត្ររង ឬសញ្ញាប័ត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
• មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា ផ្តល់សេវាកម្មល្អ និងទំនាក់ទំនងល្អ
• មានចំណេះដឹងអាចអាន និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ
• មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Ms. Office
• មានឆន្ទៈធ្វើការងារយ៉ាងស្និទ្ធិជាមួយសហគមន៍ជនបទ និងប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាន
• មានសីលធម៌ល្អ មានឥរិយាបថល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងគោរពវិន័យ
• ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
• ផ្តល់អាទិភាពពិសេសបេក្ខជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ។
២. មន្ត្រីឥណទានបំរុង
*** លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស
• មានកម្រិតវប្បធម៌យ៉ាងតិចជាប់បាក់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប កំពុងសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាន/ឆ្នាំទី០១ ឫបរិញ្ញាប័ត្ររង ឬសញ្ញាប័ត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
• មានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មល្អ ការទំនាក់ទំនងល្អ និងការដោះស្រាយបញ្ហា
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងការទំនាក់ទំនងបាន កាន់តែប្រសើរ
• អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជា Ms. Office និងកម្មវិធីគណនេយ្យនានាកាន់តែប្រសើរ
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារជាមួយសហគមន៍ជនបទ ក៏ដូចជាអតិថិជន

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

087 777 581, 087 777 583

Email

[email protected]

Website

Address

Prey Ter village, Sangkat Cham Choa, Khan Phorsenchey, Phnom Penh