រថយន្ត ស្ព័រ ដ៏កម្រថ្លៃ បំផុត លើពិភពលោក តម្លៃជិត ៤០ លានដុល្លារ អាម៉េរិក

កាលីហ្វ័រញ៉ា៖ រថយន្ត Ferrari 250 GTO Berlinetta ត្រូវបានគេរំពឹងថា ជារថយន្តដែលថ្លៃបំផុត នៅលើពិភពលោក  តម្លៃ $38,115,000 ដុល្លារអាម៉េរិក  នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ maxim ចុះផ្សាយខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ។

គេនៅចាំបានថា Ferrari 250 GTO Berlinetta បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី២ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍1962 Tour de France  ហើយវាត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃ $38,115,000 ដុល្លារអាម៉េរិក នៅ Bonhams ក្នុងកម្មវិធី Monterey Car Week កាលពីឆ្នាំ២០១៤  មកទល់នឹងពេលនេះ នៅមិនទាន់រថយន្តស្ព័រណា អាចបំបែកកំណត់ត្រាបានឡើយ ខណៈដែលរថយន្ត នេះកំពុងរងចាំមនុស្សធ្វើជាម្ចាស់។

ប្រភេទរថយន្តស្ព័រ ដ៏កម្រ ដែលចាត់ទុកថា ជារថយន្តថ្លៃបំផុតនៅលើលោក បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន V-12 Tipo ប្រភេទ 3.8 លីត្រ និងផ្តល់ថាមពល 360 សេស ៕

 

រថយន្ត ស្ព័រ ដ៏កម្រថ្លៃ បំផុត លើពិភពលោក តម្លៃជិត ៤០ លានដុល្លារ អាម៉េរិក

រថយន្ត ស្ព័រ ដ៏កម្រថ្លៃ បំផុត លើពិភពលោក តម្លៃជិត ៤០ លានដុល្លារ អាម៉េរិក

រថយន្ត ស្ព័រ ដ៏កម្រថ្លៃ បំផុត លើពិភពលោក តម្លៃជិត ៤០ លានដុល្លារ អាម៉េរិក

រថយន្ត ស្ព័រ ដ៏កម្រថ្លៃ បំផុត លើពិភពលោក តម្លៃជិត ៤០ លានដុល្លារ អាម៉េរិក