រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុង ជួលជុលផ្លូវរថភ្លើង និងផ្លូវហាយវេ ពីភ្នំពេញទៅអាកាស យាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិ ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានលើកឡើងក្នុងបណ្តាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកថា ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាននឹងកំពុងជួសជុលផ្លូវរថភ្លើង និងផ្លូវហាយវេ ពីភ្នំពេញទៅកាន់ ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ។

សម្ដេចតេជោបាន លើកឡើងទៀតថា “រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំពុងជួសជុលរៀបចំ ផ្លូវរថភ្លើងឡើងវិញ រួមទាំងផ្លូវ Express Way ពីភ្នំពេញទៅកាន់ ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ ដើម្បីសម្រួលដល់ ការធ្វើដំណើរ”។

ផ្លូវរថភ្លើង គឺជាមធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជួនដ៍សំខាន់ទាំង ក្នុងការដឹកជញ្ជូន អ្នកដំណើរទូទៅ និងទំនិញគ្រប់ប្រភេទ ឆ្លងកាត់ប្រទេស និងឆ្ពោះទៅកាន់ កំពង់ផែក្រៅប្រទេស។
សូមបញ្ជាក់ថា ផ្លូវរថភ្លើង កំពុងតែជួសជុល និងប្រកបការងាររបស់ ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់ តែល្អប្រសើរទៅមុខ៕

ផ្លូវរថភ្លើងកម្ពុជារស់ឡើងវិញ

ផ្លូវរថភ្លើង គឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជួនដ៍សំខាន់ទាំងក្នុងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទូទាៅ និងទំនិញគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់ប្រទេស និងឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែក្រៅប្រទេស។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជួសជុលរៀបចំផ្លុវរថភ្លើងឡើងវិញ រួមទាំងផ្លូវ Express Way ពីភ្នំពេញទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ និងប្រកបការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអោយបានកាន់តែល្អប្រសើរទៅមុខ៕

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Tuesday, January 19, 2016

រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុង ជួលជុលផ្លូវរថភ្លើង និងផ្លូវហាយវេ ពីភ្នំពេញទៅអាកាស យាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិ ភ្នំពេញ