ក្រ​សួង​ប​រិ​ស្ថា​ន និ​ង​ក្រ​សួ​ង​អ​ប់​រំ​យុ​វ​ជ​ន និ​ង​កី​ឡា ចុះ​ហ​ត្ថ​លេ​ខា​លើ​ប្រ​កា​ស​អ​ន្ត​រ​ក្រ​សួ​ង​ស្តី​ពី កា​រ​ប​ង្កើ​ត​ក្រុ​ម​កា​រ​ងា​រ​ស​ម្រា​ប់​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​កិ​ច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​កា​រ

នៅ​ទី​ស្តី​កា​រ​ក្រ​សួ​ង​អ​ប់​រំ យុ​វ​ជន និង​កី​ឡា ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ​មា​ន​រៀប​ចំ​ពិ​ធី​ចុះ​ហ​ត្ថ​លេ​ខា​លើ​ប្រ​កាស​អ​ន្ត​រ​ក្រ​សួ​ង​រ​វា​ង​ក្រ​សួង​ប​រិ​ស្ថា​ន និង ក្រ​សួ​ង​អ​ប់​រំ យុ​វ​ជ​ន និង​កី​ឡា ​ស្តី​ពី​កា​រ​​ប​ង្កើ​ត​ក្រុ​ម​កា​រ​ងា​រ​ស​ម្រា​ប់​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួ​ល កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​កា​រ​រ​វា​ង​ក្រ​សួ​ង​ទាំ​ង​ពី​​រ​ក្នុ​ង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ​កា​រ​ងា​រ​អ​ប់​រំ កា​រ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ជំ​នា​ញ​ កា​រ​សិ​ក្សា​ស្រា​វ​ជ្រា​វ​ និ​ង​កា​រ​ផ្ត​ល់​សេ​វា​ពិ​គ្រោះ​យោ​ប​ល់ លើ​វិ​ស័​យ​ប​រិ​ស្ថា​ន ។ ហត្ថលេខីក្នុងពិធីគឺត្រូវចុះដោយ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង បរិ ស្ថាន និង ឯកឧត្តម ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋ​មន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។ ការបង្កើតក្រុមការងារអប់រំ ការបណ្តុះ បណ្តាលជំនាញ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់ លើ​ វិស័យ បរិស្ថាននេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោល បំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណអំពីបរិស្ថាន សំ​ដៅ​ប្រែ​ក្លា​យ​ឥរិ​យាបថ ក៏ដូចជាទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនឱ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែខ្ពស់ និង​ចូល​រួម​នៅ​កិច្ច​គាំ​ពារបរិស្ថាន (គុណភាពបរិស្ថាន) ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ  (តុល្យ ភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូសុី) និង​ការ​រស់​នៅ​ដោ​យ​ចី​រភាព (តុល្យភាពនៃ […]

  • ក្រ​សួង​ប​រិ​ស្ថា​ន និ​ង​ក្រ​សួ​ង​អ​ប់​រំ​យុ​វ​ជ​ន និ​ង​កី​ឡា ចុះ​ហ​ត្ថ​លេ​ខា​លើ​ប្រ​កា​ស​អ​ន្ត​រ​ក្រ​សួ​ង​ស្តី​ពី កា​រ​ប​ង្កើ​ត​ក្រុ​ម​កា​រ​ងា​រ​ស​ម្រា​ប់​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​កិ​ច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​កា​រ已关闭评论
  • 15 views
  • Hide Sidebar
    A+