ពលរដ្ឋជាង៤០នាក់ នៅមេមត់ពុលនំបុ័ង

ភ្នំពេញ៖ តាមសេចក្តីពីខេត្តកំពង់ចាម នៅព្រលប់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ឲ្យដឹងថា មានប្រជាពលរដ្ឋជាង៤០នាក់ នៅស្រុកមេមត់ ខេត្តកំពង់ចាម បាននាំគ្នាក្អួត ចង្អោរ និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដោយសង្ស័យថា បានបរិភោគនំបុ័ង ហើយពុល នៅមុននេះបន្តិច ៕