“លេខ​ម្នាក់​ហ្នឹង​ហើយ​តេ​ច្រើន​ជាង​គេ” Original Song ពី សុរីកា

“លេខ​ម្នាក់​ហ្នឹង​ហើយ​តេ​ច្រើន​ជាង​គេ” Original Song ពី សុរីកា

ស៊ូ សុរីកាតាំង​ពី​បាន​​​ក្លាយ​ជា​តារា​​ចម្រៀង​នៅ​ក្នុង​ផលិតកម្ម​ថោន មក​​ពេល​នេះ​ មាន​បទ​ចម្រៀង​​ចំនួន៥បទ​មក​ហើយ ​ក្នុង​នោះ​មាន​​តែ​បទ “លេខ​ម្នាក់​ហ្នឹង​ហើយ​តេ​ច្រើន​ជាង​គេ”  ដែល​ជា​បទ Original  ។ បទ​មួយ​នេះ​បាន​ថត​ MV​ រួច​ហើយ​គ្រោង​ចេញ​ឆាប់ៗ​នេះ ចង់​ដឹង​ថា Original Song របស់​សុរីកា មាន​​អត្ថន័យ​យ៉ាងណា​តោះ​ស្ដាប់​ទាំង​អស់​គ្នា…!!!

 

“លេខ​ម្នាក់​ហ្នឹង​ហើយ​តេ​ច្រើន​ជាង​គេ” Original Song ពី សុរីកា