ក្រៅពីទ្វារមាស និងចុងសុដន់ នៅមានតំបន់ជាច្រើនទៀត ដុតតណ្ហាជូន គូស្នេហ៍ឲ្យដល់កំពូល

សុខភាព៖ តំបន់សឹករងក្នុង សង្គ្រាមលើគ្រែមាន ច្រើនតំបន់ណាស់ ដែលធ្វើឲ្យភាគីខាងស្រី ទទួលបានអារម្មណ៍ស្រើបស្រាល ខណៈដែលដៃគូភាគច្រើន តែងតែគិតថា មានតែចុងសុដន់ និងទ្វារមាសតែប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាម ក្តៅសាច់មួយនេះ ឈានដល់ចំណុចកំពូល។ ប៉ែកអឺរ៉ុបសម្រាប់ សង្គ្រាមលើគ្រែគេមិន ដែលរំលងចំណុចមួយចំនួនដូចជា៖ ស្លឹកត្រចៀក កញ្ជឹងក សក់ បបូរមាត់ ក្បាលពោះ គល់ភ្លៅខាងក្នុង ម្រាមដៃ ដើមដៃ និងក្លៀកជាដើម ដែលជាចំណុចដាស់ ស្មារតីអារម្មណ៍ផ្លូវភេទនោះ។

អ្នកដែលរួមភេទភាគច្រើន បន់ឲ្យតែឆាប់ដល់គោលដៅ ចុះបើប្រឡូកសង្គ្រាមទៅហើយ លែងអីនឹងត្រូវតែកាន់កាំបិត ពូថៅច្បាំងដូច្នេះ គួរតែផ្តល់ភាពស្រើបស្រាលឲ្យដល់ចំណុចជូនដៃគូរផង ។ ការវាយលុកលើតំបន់ល្អាង នោះមានរយៈពេលខ្លីណាស់ ហេតុដូចនេះដៃគូដែលបង្កើត សង្គ្រាមលើគ្រែគួរតែ ការថើបលើតំបន់មួយចំនួន ដែលបានរ៉ាយរ៉ាប់ខាងលើ ជូនដល់នាងផង ដែលជាសេចក្តីត្រូវការប៉ុន្មាននាទីរបស់នាងក្នុងតំណេកតណ្ហា៕

ក្រៅពីទ្វារមាស និងចុងសុដន់ នៅមានតំបន់ជាច្រើនទៀត ដុតតណ្ហាជូន គូស្នេហ៍ឲ្យដល់កំពូល