ស្រាវជ្រាវ &raquo ស្រាវជ្រាវ…

អាយុ​២៩​ឆ្នាំ​ក្លាយជា​ជីដូន​របស់​ចៅ​ម្នាក់ អ្នកស្រី Natalia Knyazkova ជនជាតិ​រុ​ស្ស៊ី សព្វថ្ងៃ​ត្រូវ​គេ​ចាត់ទុកជា​ជីដូន​ម្នាក​ក្មេង​ជាងគេ​បង្អស់​នៅ​អឺរ៉ុប ។

អ្នកស្រី​Nortalin Kuyazkorn សម្រាលកូន​ពេល​ខ្លួនឯង​ទើបតែ​វ័យ​១៤​ឆ្នាំ តែ​មិន​នឹក​ស្មានថា​កូនស្រី «​ដើរ​តាម​គន្លង​របស់​ខ្លួន​» សោះ ដោយ​នាង​ក៏​មានកូន​ពេល​អាយុ​១៤​ឆ្នាំ ជាមួយ​មិត្ត​ប្រុស​អាយុ​១៧​ឆ្នាំ ។ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​អ្នកស្រី​Nortalin Kuyazkorn ក្លាយជា​ជីដូន​ម្នាក់​អាយុ​តិច​នៅ​រុ​ស្ស៊ីក៏​ដូច​នៅ​អឺរ៉ុប​ទាំងមូល ។

ជីដូន​ក្មេង​ជាងគេ​នៅ​ប្រទេស​រុ​ស្ស៊ី​ម្នាក់​នេះ និង​ស្វាមី​ឈ្មោះ Nortalin Kuyazkorn និយាយ​ថា និង​ជួយ​មើលថែ​រក្សា​ចៅ​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ឪពុក​ម្ដាយ​បាន​រៀន​បន្ដ​ទៀត ។ «​កូនស្រី​ខ្ញុំ​រៀន​បន្ដ​ដល់​ខ្លួន​អាយុ​១៨​ឆ្នាំ មាន​សិទ្ធិ​ពេល​លេញ​ក្នុង​ការ​រស់នៅ​ជាមួយ​ប្រុស​ស្នេហ៍ និង​ចិញ្ចឹម​កូនប្រុស​របស់​ខ្លួន​» ។

នៅ​រុ​ស្ស៊ី អាយុ​មាន​សិទ្ធិ​រួម​ភេទ​គឺ​១៦​ឆ្នាំ ហើយ​គ្មាន​អ្នក​ណា​មាន​សិទ្ធិ​រៀប​ការ​មុន​អាយុ​១៨​ឆ្នាំ​ឡើយ ៕