សហជីព បង្ហាញការមិនពេញ ចិត្តនឹងសាលាដំបូង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ តម្រូវឲ្យសហជីព៥នាក់ ដែល ទើបដោះលែង បំពេញ កាត្វកិច្ចមួយចំនួន

ភ្នំពេញ៖ ប្រធានសម្ព័ន្ធ សហជីពចលនាកម្មករ លោក ប៉ាវ ស៊ីណា នៅថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញថ្លែងការណ៍ ដោយបង្ហាញការមិនពេញចិត្ត ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេច របស់សាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលតម្រូវឲ្យសហជីពចំនួន ៥នាក់ ដែលទើបនឹងដោះលែង ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្តោះអាសន្ន ត្រូវបំពេញកាត្វកិច្ច មួយចំនួន។

សហជីព បង្ហាញការមិនពេញ ចិត្តនឹងសាលាដំបូង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ តម្រូវឲ្យសហជីព៥នាក់ ដែល ទើបដោះលែង បំពេញ កាត្វកិច្ចមួយចំនួន

  • សហជីព បង្ហាញការមិនពេញ ចិត្តនឹងសាលាដំបូង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ តម្រូវឲ្យសហជីព៥នាក់ ដែល ទើបដោះលែង បំពេញ កាត្វកិច្ចមួយចំនួន已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+