សុខ ស្រី​ម៉ុ​ច ខ្លាច​ប៉ះចំ​ប្តី​គេ ឬ​ប្រុស​មិន​ស្គាល់​ន្រ​វ​ត្តិ​នាំ​ចម្លង​អេដស៍​ដាក់ខ្លួន​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ តារា​សម្តែង​កំពុង​តែមាន​ប្រជាប្រិយភាព កញ្ញា សុខ ស្រី​ម៉ុ​ច ថ្មីៗ​នាង​បាន ទទួល​អំណោយ​ថ្លៃៗ​លុយ ឡាន ឬ​ផ្ទះ​ទេ​ព្រោះ​ខ្លាច​ប៉ះចំ​ប្តី​គេ ។​