ការ​រួមភេទ​ដំបូង​មិន​ប្រាកដថា​មាន​ឈាម

​ក្មេងស្រី​មួយចំនួន​ហូរឈាម​នៅពេល​រួមភេទ​ដំបូង ប៉ុន្តែ​មិនមែន​គ្រប់​ក្មេងស្រី​ទាំងអស់​នោះទេ ។ ហេតុផល​ដែល​ក្មេងស្រី​មួយចំនួន​មានការ​ហូរឈាម​ដំបូង​នៅពេល​រួមភេទ គឺ​ដោយសារតែ​សន្ទះ​ព្រហ្មចារី​ដែលជា​បំណែក​ដ៏​ស្តើង​មួយ​ស្ថិតនៅ​ផ្លូវ​ចូល​នៃ​ទ្វារ​មានបាន​រហែក​។​