សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

កូរ៉េ៖ តារាចម្រៀងវ័យ ២២ឆ្នាំនាង Jiyeon សមាជិកក្រុមចម្រៀង T-ARA ដែលត្រូវស្គាល់ថា ជាតារាដែលមាន ទំរង់មុខស្អាត តែងតែបង្ហាញខ្លួន ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ ដ៏សិចស៊ី ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រវក់វី នឹងសម្រស់ដ៏ឆើតឆាយ របស់នាងជាពិសេសពេល បញ្ចេញក្បាច់រាំ ។ ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ korea Times

បានជ្រើសរើស យករូបភាពក្នុងសម្លៀក បំពាក់សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon ជាឈុតដែលប្រិយមិត្ត ពេញចិត្តខ្លាំងបំផុត ៕

ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA

សិចស៊ី ១០ឈុតរបស់ Jiyeon សមាជិក T-ARA