ចាស់ៗ​បុរាណ​តែង​ឃាត់​មិន​ឲ្យ ហាល​ខោអាវ​នៅពេល​យប់​ព្រោះ​វា​អាច​ប៉ះពាល់​ក្រុម​អ​វិញ្ញាណ ?

ន្លងមក​នៅតាម​តំបន់​ខ្លះ​ដែលជា​ទឹកដី​ជនបទ ( មិនទាន់មាន​កា​រវិ​ឌ្ឍ​ន៏​ក្នុង​រឿង​ថាមពល​) នោះ​ចាស់ៗ លោក​តែង​ហាមប្រាម​មិន​ឲ្យ​កូនចៅ​ហាល​សម្លៀកបំពាក់​នៅពេល​យប់ ដោយ​លើកឡើងថា ពួក​អាប​ធ្មប់​ដែល​រកស៊ី​នៅពេល​យប់​នឹង​ប្រើ​ខោអាវ​ទាំងនោះ​ជូន​មាត់​របស់​វា ។ ការពិត​ការ​ហាល​ខោអាវ​នៅពេល​យប់ អាចធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកដើរ​ជាន់​ស