ឈុត​ខ្លះ​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​ទេ តើ​ប្រិយ​មិត្ត​នៅ​ចាំ​​ចំណង​ជើង​បាន​អត់?


ឈុត​ខ្លះ​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​ទេ តើ​ប្រិយ​មិត្ត​នៅ​ចាំ​​ចំណង​ជើង​បាន​អត់?

ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​ឈុត​ដែលក្រុម​ការងារ​បានដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​​បទ​ចម្រៀង។ តោះ! ​ចុង​សប្ដាហ៍​សាក​ទាយ​ចំណង​ជើង​បទ​ចម្រៀង​ជាមួយ​ Sabay បន្តិច​មើល តើ​ប្រិយមិត្ត​នៅ​ចាំ​អត់?

 

ឈុត​ខ្លះ​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​ទេ តើ​ប្រិយ​មិត្ត​នៅ​ចាំ​​ចំណង​ជើង​បាន​អត់?

 

ឈុត​ខ្លះ​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​ទេ តើ​ប្រិយ​មិត្ត​នៅ​ចាំ​​ចំណង​ជើង​បាន​អត់?

 

ឈុត​ខ្លះ​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​ទេ តើ​ប្រិយ​មិត្ត​នៅ​ចាំ​​ចំណង​ជើង​បាន​អត់?

 

ឈុត​ខ្លះ​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​ទេ តើ​ប្រិយ​មិត្ត​នៅ​ចាំ​​ចំណង​ជើង​បាន​អត់?

 

ឈុត​ខ្លះ​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​ទេ តើ​ប្រិយ​មិត្ត​នៅ​ចាំ​​ចំណង​ជើង​បាន​អត់?

 

ឈុត​ខ្លះ​ក្នុង​បទ​ចម្រៀង​ទេ តើ​ប្រិយ​មិត្ត​នៅ​ចាំ​​ចំណង​ជើង​បាន​អត់?

 

 

ដឹង​មូលហេតុ​ធ្វើឲ្យ​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូដ ផល ពៅវីរ័ត្ន មាន​រាង​ឡូយ​ហើយ

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា
រូបភាព៖ យូធូប