ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

លទ្ធ​ផល​នៃ​សម័យ​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​លើក​ទី​៨ ព្រឹទ្ធ​សភា ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​២២