ព្រឹទ្ធសភា អនុម័ត​ច្បាប់ ស្តីពី ការបង្កើត​ធនាគារ​វិនិយោគ​ហេ​ដ្ឋ​រចនាសម្ព័ន្ធ​អាស៊ី និង​ច្បាប់​ទូទាត់​ថវិកាជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៤

ភ្នំពេញ: កិច្ចប្រជុំ​ព្រឹទ្ធសភា កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២២​មករា ឆ្នាំ​២០១៦ ដឹកនាំ​ដោយ​សម្តេច​សេនា​វិបុល​ភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា បាន​លើកដៃ​ជា​ឯក​ឆន្ទៈ យល់ព្រម​អនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពី​ការបង្កើត​ធនាគា​វិនិយោគ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​អាស៊ី និង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការទូទាត់​ថវិកា​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៤ ដោយ​សំឡេង ៤៦ សំឡេង នៃ​ចំនួន​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា សរុប ៦១​រូប​។

​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការបង្កើត​ធនាគា​វិនិយោគ​ហេ​ដ្ឋា​ចរ​នា​សម្ព័ន្ធ​អាស៊ី មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់ សម្រាប់​ស្តារ និង​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គមជាតិ​យើង ដែល​កម្ពុជា បាន​ចូលក្នុង​សមារ​ហណកម្ម​អាស៊ាន គឺ​ចាំបាច់​ត្រូវតែមាន​ការគាំទ្រ​ពី​ធនាគា​នេះ ព្រោះថា ដើម្បី​កសាង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​សំខាន់​ជូន​ប្រទេសជាតិ​៕

ព្រឹទ្ធសភា អនុម័ត​ច្បាប់ ស្តីពី ការបង្កើត​ធនាគារ​វិនិយោគ​ហេ​ដ្ឋ​រចនាសម្ព័ន្ធ​អាស៊ី និង​ច្បាប់​ទូទាត់​ថវិកាជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៤

ព្រឹទ្ធសភា អនុម័ត​ច្បាប់ ស្តីពី ការបង្កើត​ធនាគារ​វិនិយោគ​ហេ​ដ្ឋ​រចនាសម្ព័ន្ធ​អាស៊ី និង​ច្បាប់​ទូទាត់​ថវិកាជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៤

ព្រឹទ្ធសភា អនុម័ត​ច្បាប់ ស្តីពី ការបង្កើត​ធនាគារ​វិនិយោគ​ហេ​ដ្ឋ​រចនាសម្ព័ន្ធ​អាស៊ី និង​ច្បាប់​ទូទាត់​ថវិកាជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៤