រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

យោងតាមប្លក់ streetdogrescue បានបង្ហាញពីរូបភាព ឆ្កែមួយក្បាលដែល មានរូបរាងស្គមកំព្រឹង ពោរពេញទៅដោយជំងឺ សើរស្បែកមើលទៅ គួរឲ្យសង្វែកជាពន់ពេក ។

ជាមួយនឹងសត្វ ឆ្កែមួយក្បាលនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកលេងហ្វេសប៊ុក និងធ្វីតទ័ររាប់ពាន់នាក់ បានចាប់អារម្មណ៍ ដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះ បានបង្ហាញខ្លួនត្រាចចរ រកចំណីអារហារនៅតាមដងផ្លូវ ក្នុងប្រទេសប៊ុលការី ។

ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អ របស់ឆ្កែញីអនាថា មួយក្បាលនេះ ត្រូវបាន Diane និង Tony យកមកព្យាបាល ឲ្យឃើញពិភពលោកថ្មី ។

ក្នុងនោះនាង Diane និង Tony បានបង្ហាញពីដំណើរដើមទង ពីសត្វឆ្កែមួយក្បាលនេះ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ Tony បានឃើញអ្នកលេង លើបណ្តាញសង្គម សួរពីសត្វឆ្កែមួយក្បាល នៅលើទំព័រ RSDR Facebook ដោយសួរថា តើយើងអាចជួយសត្វឆ្កែ ពីទីក្រុងដទៃដែរទេ ?

ទាក់ទងនឹងឆ្កែកំសត់នេះ ភាគច្រើននៃមតិយោបល់ នៅលើហ្វេសប៊ុកបានធ្វើ ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ដោយគាំទ្រទៅលើ Diane និង Tony ឲ្យជួយដល់ឆ្កែកំសត់នេះ ។ កន្លងទៅ Diane និង Tony បានជួយដល់ឆ្កែមួយក្បាល ដែលមានបញ្ហាស្រដៀងនេះ ដោយត្រូវបានគេបោះបង់ចោល ដោយនាង Diane បានយកមកចិញ្ចឹម នៅឆ្នាំ២០១០ ក្រោយពីការព្យាបាល និងយកចិត្តទុកដាក់ពី នាង Diane ឆ្កែមួយក្បាលនេះ បានជាសះស្បើយ និងមានសុខភាពល្អ ធំធាត់ពេញរូបរាងគួរឲ្យស្រលាញ់។

សម្រាប់ Diane និង Tony កំពុងស្វែងរកទីតាំង ដែលសត្វឆ្កែនេះ នៅ និងបើសិនជាជួបពួកគេនឹង យកឆ្កែមួយក្បាលនេះ មកព្យាបាល និងចិញ្ចឹមបីបាច់ កុំឲ្យឯកាទៀត ។

ទីតាំងដែលត្រូវរកសត្វឆ្កែនោះ មានចម្ងាយ៧០ គីឡូម៉ែត្រ តែអ្វីដែលពិបាកនោះ តើយើង អាចរកឃើញឆ្កែកំសត់មួយ ក្បាលនេះ វាជារឿងពិបាកបន្តិច តែយើងនឹងតស៊ូ ស្វែងរកវាទាល់តែឃើញ ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង តាមរូបភាពផ្សេងៗ។

២ម៉ោងក្រោយមក Diane និង Tony បានធ្វើដំណើរទៅដល់ តំបន់ដែលឆ្កែរស់នៅ ខណៈដែល Slavena និង Meral កំពុងរងចាំ នៅប៊ុលការី។ ឆ្កែមួយក្បាលនេះ វាប្លែក និងកំសត់ ជាងឆ្កែ ដែលយើងធ្លាប់បានឃើញ កន្លងមក ដោយឆ្កែញីមួយក្បាលនេះ ស្គម និងសម្បូរទៅដោយជំងឹស្បែក ដែលមនុស្សមួយចំនួនស្អប់ខ្ពើម។ ក្រោយពីជួបឆ្កែកំសត់នេះ Tony បានបីឆ្កែមួយក្បាលដ៏សង្វែកនេះ ដាក់ចូលក្នុងរថយន្ត ដើម្បីយកទៅព្យាបាល។
ក្រោយយកទៅព្យាបាល និងថែរក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ សត្វឆ្កែដ៏កំសត់នេះ បានជាសះស្បើយ និងមានរូបរាងធំធាត់ គួរឲ្យស្រលាញ់ ដោយមិនឯកាដូចពីមុនឡើយ ៕

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

រឿងរ៉ាវសត្វឆ្កែ មួយក្បាលដ៏កំសត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស លើពិភពលោក ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក