ស្រី្តគួរគេង យប់មិន ស្លៀកលីអូ ដើម្បីបញ្ចៀស បញ្ហាត្រង់ តំបន់ទ្វាមាស

សុខភាព៖ បើយោងតាមអ្នកជំនាញ ផ្លូវភេទបានលើកឡើងថា ការគេងមិនស្លៀកពាក់ ខោអាវទ្រនាប់នៅពេលយប់ ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជួយ ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ។ ហេតុនេះហើយ ក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ត្រីស្លៀកខោទ្រនាប់ វានឹងធ្វើឲ្យមានភាពថប់ តឹងណែន និងធ្វើឲ្យផ្នែកល្អាងឯកជន មានការពិបាកពិបាកទទួលយកសម្ពាធខាងក្រៅ និងបង្កជាបាក់តេរី។ ការគេងមិនស្លៀកខោទ្រនាប់ពេលយប់ គឺផ្តល់អត្តប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាព  បើយល់ល្អដេកស្រាតតែម្តង។

អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថា ការគេងមិនស្លៀកពាក់ខោទ្រនាប់ គឺផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចជា ៖ ការពារទ្វារមាសពីការឆ្លងមេរោគ មិនឲ្យរមាស់ទ្វារមាស ការពាជំងឺរលាកប្រព័ន្ធតម្រងនោម  កាពារកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អ ការពារពីការកើតកន្ទួលនិងជំងឺបូស  ហើយនិង ការពារពីការងាប់លិង្គ ។

មូលហេតុដែលអ្នកជំនាញ ចង់ឲ្យដេកស្រាត ឬមិនគួរស្លៀកលីអូពេលគេង គឺដើម្បីបញ្ចៀសកុំឲ្យទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីជៀសឆ្ងាយពីបាក់តេរី និង រោគផ្សិតជាដើម៕

ស្រី្តគួរគេង យប់មិន ស្លៀកលីអូ ដើម្បីបញ្ចៀស បញ្ហាត្រង់ តំបន់ទ្វាមាស