បាញ់ប្រហារ​ក្នុង​សាលារៀន ​នៅ​កាណាដាស្លាប់ ៥ នាក់ (​មាន​វីដេអូ​)

Doliprane TVC

​ព័ត៌មាន​ពី​ទីក្រុង​រី​ចៃ​ណា រដ្ឋ​សាស់​ខេ​ត​សេ​វ៉ាន់ ប្រទេស​កាណាដា ថា​មាន​កើតហេតុ​បាញ់ប្រហារ​នៅក្នុង​សាលារៀន «​ឡា រ៉ូ​ត​» បណ្តាលឱ្យ​ស្លាប់​មនុស្ស ៥ នាក់ និង របួស ២ នាក់ ។​ ​ទីក្រុង​នេះ​មាន​ប្រជាជន​អាស្រ័យ​ចំនួន ២.៥០០ នាក់ ភាគច្រើន​ជា​ជន​ជា​តោ​ដើម ។ ហេតុការណ៍​បាញ់ប្រហារ​នៅក្នុង​សាលារៀន​មធ្យមសិក្សា ឡា រ៉ូ​ត លើក​នេះ ចាត់ទុកជា​សោកនាដកម្ម​មួយ ក្នុង​រយៈពេល ២៦ ឆ្នាំកន្លងមក ។ កាលពី​ឆ្នាំ ១៩៨៩ ក៏មាន​កើតហេតុ​បាញ់ប្រហារ​នៅក្នុង​វិទ្យាល័យ ប៉ូ​លី​តិច​និ​ច «​អ៊ី​ហ្គោល​» ម៉ុង​ត​រេ​អាល់ ដែល​កាលនោះ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់ ១៤ នាក់ ៕ សូរ្យកាន្ត (​ដេលី ញូ​វ​) ឃ្លី​ប​ពី CBC News

បាញ់ប្រហារ​ក្នុង​សាលារៀន ​នៅ​កាណាដាស្លាប់ ៥ នាក់ (​មាន​វីដេអូ​)

បាញ់ប្រហារ​ក្នុង​សាលារៀន ​នៅ​កាណាដាស្លាប់ ៥ នាក់ (​មាន​វីដេអូ​)