អ​ង្គ​កា​រ​ក្រៅ​រ​ដ្ឋា​ភិ​បា​ល​ជ​ប៉ុ​ន “កា​រ​ថែ​ទាំ​សំ​រា​ប់​ក្មេ​ង​ខ្មែ​រ (CYK)” រៀ​ប​ចំ​ឲ្យ​មា​ន​កា​រ​តាំ​ង​ពិ​ព័​រ​ណ៍​ “ហូ​ល Pidan (វា​យ​ន​ភ័​ណ្ឌ​ប្រ​ពៃ​ណី​ខ្មែរ​)”

កា​រ​តាំ​ង​ពិ​ព័​រ​ណ៍​រ​ប​ស់ “ហូល Pidan (វាយ​ន​ភ័ណ្ឌ​ប្រ​ពៃ​ណី​ខ្មែរ)” នេះ​ត្រូ​វ​បា​ន​ស​ម្ពោ​ធ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ 11 ខែ មករា នៅ​សា​រ​មន្ទី​រ​ជា​តិ​ក​ម្ពុ​ជា​។ អ​ង្គ​កា​រ​ក្រៅ​រ​ដ្ឋា​ភិ​បា​ល​ជ​ប៉ុ​ន “ការ​ថែ​ទាំ​សំ​រា​ប់​ក្មេ​ង​ខ្មែ​រ (CYK)” រៀប​ចំ​កា​រ​តាំ​ង​ពិ​ព័​រ​ណ៍​ស្រ​ស់​ស្អា​ត​ខ្លាំ​ង​ណា​ស់ Pidan នេះ។ H.E. លោក Yuji KUMAMARU ឯកអគ្គរាជទូតបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកសម្ពោធអបអររបស់គម្រោងការ CYK ដែ​ល​មា​ន​គោ​ល​បំ​ណ​ង​ដើ​ម្បី​កា​រ​ពា​រ​និ​ង​លើ​ក​ក​ម្ព​ស់​ប្រ​ពៃ​ណី​នៃ​ត​ម្បា​ញ​រ​ប​ស់​ក​ម្ពុ​ជា​ហើ​យ​បា​ន​ជូ​ន​ព​រ​ជោ​គ​ជ័​យ​យ៉ា​ង​ខ្លាំ​ង​នៃ​កា​រ​តាំ​ង​ពិ​ព័​រ​ណ៍​នេះ​។​ ពិព័រណ៍នេះនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងរហូតដល់ថ្ងៃទី 11 ខែមេសាឆ្នាំ 2016 សូ​ម​ទ​ស្ស​នាសា​រ​ម​ន្ទី​រជា​តិ និង រីក​រាយ​ជា​មួយ​ស​ម្រ​ស់​នៃ​កា​រ«ហូល​ Pidan “នេះ៕ ដោយ៖ ដុស ផលា

  • អ​ង្គ​កា​រ​ក្រៅ​រ​ដ្ឋា​ភិ​បា​ល​ជ​ប៉ុ​ន “កា​រ​ថែ​ទាំ​សំ​រា​ប់​ក្មេ​ង​ខ្មែ​រ (CYK)” រៀ​ប​ចំ​ឲ្យ​មា​ន​កា​រ​តាំ​ង​ពិ​ព័​រ​ណ៍​ “ហូ​ល Pidan (វា​យ​ន​ភ័​ណ្ឌ​ប្រ​ពៃ​ណី​ខ្មែរ​)”已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/23  Category:ក្នុងស្រុក
Tags: