​គម្រោង​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និង​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម ខ្នាតតូច​តំបន់​ទន្លេសាប​

បន្ទាយមានជ័យ: គម្រោងកា​ត់ប​ន្ថា​យ​ភាពក្រីក្រ និង​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្នែក​កសិកម្ម ខ្នាតតូច​តំបន់​ទន្លេសាប ដើម្បី​លើកកម្ពស់​គម្រោងការ អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍ មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​ឃុំ សង្កាត់ ២០១៥ -២០១៦ កិច្ចប្រជុំ​លើក​គម្រោង​នេះ កាល​ម៉ោង​២ រសៀល​ថ្ងៃទី​២២ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ ស្ថិតនៅ​សាល​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​។

​លោក​ហែម​ចាន់ធូ  នាយក​គម្រោង Fenpir prOject officer candida resident Mission(A D B) បាន​និយាយថាៈ គម្រោង​ផែនការ សម្រាប់​តម្រូវ TSSD ត្រូវបាន​គ្រោង​រចនា​រៀបចំឡើង ដើម្បី​កែលម្អ​ឲ្យ​ប្រសើរ នូវ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ជនបទ តម្រូវ​តាម​អាទិភាព​រស់នៅ របស់​សហគមន៍ និង​ការអភិវឌ្ឍន៍ សមត្ថភាព​ឃុំ សង្កាត់​ចំនួន​១៩៦ ក្នុង​ខេត្ត បង្កើត​ហេ​ដ្ឋា​ន​សម្ព័ន្ធ​ជនបទ ដើម្បី​កែលម្អ​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម លទ្ធភាព​ទីផ្សារ​លក់ដូរ វិស័យ​ប្រព័ន្ធ​ការចិញ្ចឹម​មាន់ ទា តាម​ស្រុក ខិតខំ​បង្កើត​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមសត្វ ការដាំដុះ​លើ​ដំណាំ​បរិភោគ​។​
        
​លោក​ចុង ផែត អភិបាលរង​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាន​ឲ្យ​ដឹងថាៈ ក្នុងការ​លើ​គម្រោង​ផែនការ រចនាសម្ព័ន្ធ​ឃុំ សង្កាត់ ឲ្យ​មាន​ដំណើរការ ចៀសវាង​ការបាត់បង់​ថវិកា អភិវឌ្ឍន៍​កសិដ្ឋាន កសិកម្ម​ចិញ្ចឹមសត្វ​មាន់​ទា ជ្រូក គោ​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​មូលដ្ឋាន​នោះ​៕V

​គម្រោង​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និង​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម ខ្នាតតូច​តំបន់​ទន្លេសាប​