ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

ម្ចាស់​ជើង​​ឯក​លីគ​កំពូល​របស់​ថៃ​ឆ្នាំ​២០១៥ ​ក្លឹប​ Buriram United ​បាន​​មក​ដល់​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​កាល​ពី​ល្ងាច​ម៉ោង៥ ​ថ្ងៃ​ទី២២ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦ តាម​​យន្ត​ហោះ ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​ប្រកួត​​មិត្ត​ភាព​អន្តរជាតិ​​ជា​មួយ​ក្រុម​ Cambodian All Stars ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ។

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

​ជំនួប​រវាង​​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ក្រុម​​ Cambodian All Stars ​ជាមួយ​​ក្លឹប​​ខ្លាំង​របស់​ប្រទេស​ថៃ Buriram United ​​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នា​ម៉ោង ៦:៣០​​នាទី​ល្ងាច​​​​ ដែល​មាន​ការ​ផ្សាយ​​ផ្ទាល់​តាម​រយៈ​ទូរទស្សន៍ PNN ​ផង​ដែរ។ ខាង​ក្រោម​​ជា​ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម​ Buriram United ៖

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

ទិដ្ឋភាព​មក​ដល់​របស់​ក្រុម Buriram United ​ម៉ោង៥​ល្ងាច​ម្សិល​មិញ

 

អត្ថបទ​៖ ​ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​