សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់


សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់

តំបន់​ខ្លះ​នៃ​ប្រទេស​ចិន​កំពុង​ជួប​បញ្ហា​សីតុណ្ហភាព​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ​ ដូច​ជា​នៅ​ភាគ​ខាង​ជើង​ ក្នុង​តំបន់​ Inner Mongolia ដែល​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ដល់​ដក៤៧​អង្សា​។ តាម​ប្រភព​សារព័ត៌មាន​របស់​ចិន​បាន​បង្ហាញ​រូបភាព​ប្រជាជន​ជា​ច្រើន​ដែល​ត្រូវ​ស្លៀក​ពាក់​ច្រើន​ជាន់​​ ដើរ​កាត់​​មហា​សមុទ្រ​ដែល​ឡើង​កក​ ហើយ​សូម្បី​តែ​សក់​ និង​ចិញ្ចើម​របស់​ពួក​គេ​ដែល​ចេញ​មក​ក្រៅ​មួក​ ក៏​ឡើង​កក​ដូច​គ្នា​ដែរ​។

 

សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់

 

សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់

 

ការ​រាយ​ការណ៍​បាន​បង្ហាញ​ថា​ នេះ​គឺ​ជា​សីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់​បំផុត​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​ធ្លាប់​ជួប​កាល​ពី​៣​ទសវត្សរ៍​កន្លង​ទៅ​ ហើយ​នេះ​ជា​ជួប​ប្រទះ​ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត​។ សាលា​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ទីក្រុង​នៅ​ភាគ​ខាង​ជើង​ប្រទេស​ចិន​ត្រូវ​បិទ​បណ្ដោះអាសន្ន ចំណែក​ភ្នាក់ងារ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​ជា​ច្រើន​ក៏​កំពុង​ត្រៀម​ជើង​ព្រួល​សម្រាប់​ហេតុការណ៍​ណាមួយ​ផង​ដែរ​៕

 

សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់

 

សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់

 

សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់

 

សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់

 

សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់

 

សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់

 

សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់

 

សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់

 

សីតុណ្ហភាព​នៅ​ចិន​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង(-៤៧​អង្សា) កក​ទាំង​ចិញ្ចើម​និង​សក់
 
ប្រែ​សម្រួល​៖ សុគន្ធី​
ប្រភព​៖ dailymail